Pieter Korver
“Vernielingen: de stand van zaken in twee weken tijd: vijf prullenbakken, twee verkeersborden en een straatnaambord. De schade? Een paar duizend euro.”

Eén prullenbak? Dan ben je een paar honderd euro verder

Het is bedrijvig bij de buitendienst. Met name als het gaat om herstelwerkzaamheden na vernielingen. De stand van zaken in twee weken tijd: vijf prullenbakken, twee verkeersborden en een straatnaambord. De schade? Een paar duizend euro.

Spoor van vernielingen


Pieter Korver (meldingen openbare ruimte) houdt een overzicht bij van alle gemelde schades door vernielingen. Pieter: “De voorbeelden hierboven zijn allemaal het resultaat van vuurwerkbommen. Specifiek voor de tijd van het jaar dus. Dat wil niet zeggen dat er in andere weken niets gebeurt. Na het weekend kun je soms een spoor van vernielingen volgen vanaf de kroeg in een dorp tot het centrum van het volgende dorp.”Dumpen van afval


De buitendienst houdt zich niet alleen bezig met schades en vernielingen. Ook het opruimen van afval behoort tot hun dagelijks werk. “Het zijn echt niet alleen jongeren die overlast veroorzaken. We ontvangen regelmatig meldingen van allerlei soorten afval dat is gedumpt in het bos of langs de kant van de weg. Van vuilniszakken en gesnoeide takken tot, en dat is toch wel heel erg, kadavers.”

Grote kostenposten


“Wat men zich vaak niet realiseert is het kostenplaatje dat aan een kapot verkeersbord of het dumpen van afval hangt. Neem de prijs van één prullenbak: alleen het ding zelf kost al vierhonderd euro. En dan moet -ie- nog geplaatst worden. Bij elkaar kost dit onze gemeenschap tienduizenden euro’s per jaar. Die kosten dragen we als inwoners samen. Bovendien: het zijn gewoon andermans spullen. Misschien niet zozeer van één persoon, maar wel van de gemeente en de gemeenschap, van ons allemaal dus.

Kattenkwaad en criminaliteit

“We halen allemaal weleens kattenkwaad uit, jong of oud. Maar er is een verschil tussen kattenkwaad en criminaliteit: het bewust vernielen van andermans eigendommen mag gewoon niet. Net als het dumpen van afval of het zoekmaken van putdeksels - dat ook nog eens levensgevaarlijk is. Gelukkig maken we dagelijks ook veel mensen blij met ons werk. Maar dat geld? Dat zou ik liever aan andere mooie zaken besteed zien.”