Marco de Vries
“Op zo’n veertig locaties in Hollands Kroon zijn ook dit jaar weer bladkorven geplaatst. Wie de herfstbladeren in en om de tuin wil opruimen, kan gebruikmaken van deze korven.”

Marco de Vries (kernbeheer): “Dit is het derde jaar dat we deze bladkorven plaatsen. Er wordt goed gebruik van gemaakt: vaak past lang niet al het bladerafval in de groene container. We streven ernaar de korven goed te verdelen over het gebied, op plekken waar veel bomen staan. Elk jaar bekijken we opnieuw waar de bladkorven het meest nodig zijn. Als mensen vragen hebben of ook graag bladeren willen afvoeren, dan denken we graag mee. Eind november worden de volle bladkorven weer weggehaald en de berg bladeren wordt gecomposteerd. Een enkele keer komt het voor dat men iets anders dan bladeren in de korf gooit, dat is natuurlijk jammer. Gelukkig krijgen we voornamelijk positieve reacties van inwoners. Het is een mooie manier om als gemeente samen met onze inwoners de omgeving netjes te houden. ”

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar kernbeheer@hollandskroon.nl of bel via tel. 088-3215000.