Lineke Albrecht
“Probeer elkaar niet te veranderen, maar biedt elkaar de ruimte.”

Eind 2014 las ik een oproep voor buurtbemiddelaars. Met mijn achtergrond als advocaat en mediator leek dit me een mooie manier om vanuit mijn kennis en ervaring bij te kunnen dragen aan de gemeenschap. Inmiddels zijn er tien vrijwillige buurtbemiddelaars in Hollands Kroon.

Vanuit de gemeente hebben we een training gevolgd. Wie buurtbemiddeling wil inschakelen kan hiervoor terecht bij de coördinator buurtbemiddeling van de gemeente. Als de zaak geschikt is voor buurtbemiddeling neemt de coördinator contact op met de bemiddelaars. Mijn ervaring is dat mensen in de basis juist graag in overleg met elkaar tot een oplossing komen. Soms lukt dat niet meer doordat emoties een gesprek verhinderen. Juist dan is het prachtig om te ervaren dat mensen zelf tot veel in staat zijn. In het algemeen gesproken hebben alle mensen in de basis goede intenties. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Bij bemiddeling is het zo dat iedereen z'n verhaal kwijt kan. Het gaat niet om gelijk of ongelijk hebben. Het gaat om mensen in hun kracht proberen te zetten en ruimte te bieden tot een resultaat waar beiden tevreden mee zijn. Uiteindelijk is het toch een mooi gegeven dat mensen van elkaar verschillen?"